Kalendarium JPK – ważne daty dla małych przedsiębiorców

Grupa małych przedsiębiorców ma jeszcze sporo czasu na przygotowanie się do JPK. Poniżej szczegółowe daty.

1 stycznia 2017 r. – data, od której podlegają obowiązkowi JPK Ewidencja VAT mali przedsiębiorcy i jednocześnie od tego dnia zniesiona zostanie możliwość rozliczania VAT oraz składania deklaracji VAT w okresach kwartalnych.

25 lutego 2017 r. – termin na przesłanie obowiązkowej struktury JPK – Ewidencji VAT (o ile ewidencja VAT prowadzona jest w sposób elektroniczny).

1 stycznia 2018 r. – obowiązkowe zastosowanie systemów informatycznych pozwalających na prowadzenie ewidencji VAT w sposób elektroniczny. W konsekwencji, jeśli mały przedsiębiorca do tej pory nie raportował Ewidencji VAT, termin na przesłanie pierwszej takiej struktur przypadnie na 25 lutego 2018 r.

1 lipca 2018 r. – data, od której podlegają obowiązkowi JPK w zakresie struktur innych niż Ewidencja VAT mali przedsiębiorcy.

Niewykluczone, że kalendarz może się jeszcze zmienić przez najbliższe 2 lata.