Jednak to Twój bank powinien udostępnić JPK

W opublikowanych dziś odpowiedziach MF na pytania podatników (patrz tutaj), Ministerstwo wskazało, że:

„Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego – dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.”

Oznacza to, że w trakcie kontroli, podatnik będzie mógł upoważnić organ kontrolny, aby ten poszedł wprost do banku po strukturę JPK_WB. Przeciętny Kowalski zatem nie musi przygotowywać się do możliwości generowania tej struktury, ale to bank musi mieć możliwość, na żądanie organu dostarczyć te informacje w formacie JPK.

Chyba banki nagle dostały dość duże zadanie do zrealizowania… Szkoda, że tak późno Ministerstwo wyjaśnia tę sprawę…