2 stawki na fakturze a Ewidencja VAT

Dziś temat podsunięty przez jednego z czytelników – Krystian dziękuję za zwrócenie uwagi na ten temat. Poniżej przeanalizujemy ujmowanie w JPK Ewidencja VAT faktur, na których wykazuje się więcej niż jedną stawkę VAT.

Jak zatem taką fakturę poprawnie wykazać w strukturze JPK Ewidencja VAT?

W jednym wierszu?

Wtedy każdą fakturę po prostu rozpisujemy na pola deklaracji, w których odzwierciedlone są poszczególne stawki.

A może w dwóch wierszach?

Wtedy fakturę w strukturze wykazujemy tyle razy, ile stawek VAT na niej widnieje

Tak naprawdę, z punktu widzenia samej struktury, wszystko jedno. Każde z powyższych podejść jest prawidłowe i struktura przejdzie walidację.

Proponuję zatem, aby zastosować podejście, które jest dla nas łatwiejsze. Skoro MF nie precyzuje tutaj wymagań, możemy zastosować każde rozwiązanie wypełniające jedno, zasadnicze wymaganie do danych w tej strukturze, tj. że mają uzgadniać się do deklaracji VAT.  Struktura ma prezentować naszą ewidencję VAT, więc jeśli w naszej ewidencji wykazujemy fakturę w dwóch liniach, zastosujmy podejście 2, jeśli w jednej linii, zastosujmy podejście 1.

Brak szczegółowych wytycznych w tym zakresie akurat traktuję w tym przypadku jako zaletę, bo możemy tak skonstruować tę strukturę, aby dane w niej lepiej odpowiadały danym z naszego systemu.

Powyższe stosuje się zarówno do danych dotyczących faktur sprzedaży, jak i faktur zakupu, gdzie podobny dylemat mógłby pojawić się z podziałem faktur na te związane z wydatkami na środki trwałe i te związane z bieżącymi wydatkami.