Zerowa deklaracja VAT a JPK Ewidencja VAT

Dziękuję za kolejne pytanie od czytelniczki 🙂

Całkiem często zdarza się, zwłaszcza u podmiotów zagranicznych zarejestrowanych na VAT w Polsce, że w danym miesiąca nie dokonuje się żadnych czynności opodatkowanych. W konsekwencji, składają one tzw. deklarację zerową, gdzie nie wykazuje się żadnych kwot. Po prostu kwoty VAT należnego i naliczonego są równe 0 zł.

Jak w takim przypadku wypełnić JPK, skoro ma on uzgadniać się z deklaracją?

Struktura JPK Ewidencja VAT jest skonstruowana w ten sposób, że nie może nie posiadać wierszy sprzedaży lub zakupów. Minimalnie, w każdej z sekcji musi być przynajmniej 1 rekord. No ale jaki, skoro nie ma żadnej transakcji?

Ministerstwo niestety nie jest przygotowane na taki wariant. Przynajmniej na poziomie struktury JPK… Co więc zrobić?

Moim zdaniem, ponownie zachowałbym podejście racjonalne – skoro nie wiadomo co zrobić, każde podejście, które opracujemy będzie dobre, o ile zachowane zostaną dwa podstawowe wymagania – struktura JPK będzie zgodna ze schematem wymaganym przez MF i uzgodni się do deklaracji.

Ja zaproponowałbym coś takiego:

Podsumowując:

  • Musi istnieć przynajmniej jeden wiersz w sprzedaży i zakupach
  • Odpowiednie pola opisujące dokument muszą być wypełnione np. opisem „DEKLARACJA ZEROWA”, BRAK TRANSAKCJI”
  • Należy przypisać transakcję sprzedaży i zakupu do jakiegoś konkretnego pola – ja wybrałem pierwsze pola z każdej sekcji (czyli K_10 dla podatku należnego i K_42 i K_43 dla podatku naliczonego)
  • W wartości transakcji wpisujemy 0.00
  • Sumy kontrolne powinny wykazywać po jednym wierszu, zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży, a wartości w każdej z sum powinny wykazywać 0.00

Oczywiście jest to przykład, ale takie parametry są zgodne ze schematem. Poprawnie podpisana i wysłana struktura zawierająca takie dane powinna dać nam status 200 (poprawnie przetworzony).

Dajcie znać, jeśli macie inne propozycje, np. na kontakt@opliku.pl

Najciekawsze pomysły opublikuję na blogu 🙂