Zaokrąglenia w sumach kontrolnych JPK Ewidencja VAT

W każdej ze struktur JPK znaleźć można tzw. sumy kontrolne. Wskazują one na zakres danych ujętych w danej strukturze. Pokazują np. liczbę linii prezentowanych danych i / lub sumy odpowiednich wartości liczbowych.

W JPK Ewidencji VAT znajdują się dwie grupy sum kontrolnych: Pierwsza odnosi się do danych sprzedaży (a właściwie VAT należnego). Druga dotyczy danych zakupowych.

Sumy kontrolne prezentują:

  • liczbę wierszy (zarówno w sekcji sprzedaży oraz w sekcji zakupów);
  • kwotę VAT należnego wynikającą z transakcji sprzedaży (oraz zakupów wykazywanych z odwrotnym obciążeniem);
  • kwotę VAT naliczonego (z transakcji zakupowych).

Pojawia się zatem pytanie, czy sumy kontrolne w Ewidencji VAT zaokrąglać, tak aby odzwierciedlały dane wykazane w deklaracji? Taki przecież jest wymóg MF. Ewidencja VAT ma uzgadniać się do deklaracji. Kwota VAT należnego i naliczonego mają swoje odpowiedniki w VAT-7 – odpowiednio pola 40 i 49 deklaracji.

Moim zdaniem, choć może okaże się to kontrowersyjne… NIE.

JPK to jpk, a nie deklaracja. Do JPK nie mają zastosowania reguły obowiązujące w deklaracji VAT, tj. zaokrąglenia pozycji i kwot. W Ewidencji VAT pokazujemy transakcje składające się na deklarację VAT, transakcje takimi, jakie są, z dokładnością do grosza.

Tym samym suma kontrolna powinna być skonstruowana jako suma transakcji i wykazana również z dokładnością co do grosza. MF powinno wiedzieć, że reguły zaokrągleń w deklaracji VAT spowodują drobne różnice pomiędzy JPK a deklaracją. To po prostu matematyka.