Pierwsza kontrola z wykorzystaniem JPK 3/3

Za zgodą klienta poniżej prezentuje sens odpowiedzi, jakich udzieliliśmy na oryginalną listę pytań (oczywiście jest to wersja uproszczona) – podejrzewam, że mogą i Wam się przydać, jeśli administracja nie wyciągnie wniosków z naszego spotkania:

JPK_FA:

  1. Dlaczego JPK_FA nie uzgadnia się z JPK_VAT za ten sam okres?

Odpowiedź: JPK_FA został wygenerowany, gdzie kryterium czasu była data wystawienia faktury. Data ta nie jest kryterium selekcji danych do JPK_VAT. Stąd w JPK_VAT nie ma np. części faktury korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania (niepotwierdzonych przez odbiorcę faktury) oraz faktur, dla których data sprzedaży przypada poza okresem dostarczonych danych.

  • W JPK_FA zidentyfikowano faktury nieujęte w JPK_VAT

Odpowiedź: Odpowiedź, jak wyżej.

  • W JPK_FA występują dokumenty, które nie występują w JPK_MAG

Odpowiedź: Pole Nr faktury sprzedaży w JPK_MAG jest polem nieobowiązkowym. Spółka wypełniała to pole w JPK_MAG tylko w przypadkach, gdy posiadała bezpośrednią referencję pomiędzy dokumentem wydania z magazynu, a fakturą. Dodatkowo, zgodnie z definicją pola, dla części rekordów wskazano referencje do zamówienia sprzedaży, a nie faktury.

  • W JPK_FA zidentyfikowano dokumenty oznaczone, jako KOREKTA ze znakami dodatnimi.

Odpowiedź: Są to faktury korygujące zwiększające podstawę opodatkowania.

JPK_MAG:

  1. Wartość ruchów magazynowych PZ niezgodna z dokumentami zakupu z JPK_VAT

Odpowiedź: Dane finansowe w JPK_MAG odpowiadają wartościom uwzględnionym w księgach rachunkowych Spółki, a nie fakturom (w szczególności fakturom zakupu). Zgodnie z polityką rachunkowości, dla wyceny materiałów i towarów na magazynie, Spółka stosuje stałe ceny ceny ewidencyjne, korygowane odpowiednio odchyleniami od cen ewidencyjnych.

  • Brak referencji pomiędzy JPK_FA a JPK_MAG

Odpowiedź: Pole Nr faktury sprzedaży w JPK_MAG jest polem nieobowiązkowym. Spółka wypełniała to pole w JPK_MAG tylko w przypadkach, gdy posiadała bezpośrednią referencję pomiędzy dokumentem wydania z magazynu, a fakturą. Dodatkowo, zgodnie z definicją pola, dla części rekordów wskazano referencje do zamówienia sprzedaży, a nie faktury.

  • Dla dokumentów RW, brak możliwości ustalenia samonaliczenia VAT

Odpowiedź: Wskazane numery dokumentów dotyczyły odchyleń inwentaryzacyjnych. Stwierdzonych braków i nadwyżek, dla których Spółka nie nalicza podatku VAT.

JPK_WB:

  1. Struktura niezgodna z formatem JPK_WB dla plików oznaczonych: xxxxx.xml, yyyyyy.xml (nazwy zanonimizowane)

Odpowiedź: Wskazane pliki zostały przygotowane dla rachunków bankowych w bankach X i Y, które utrzymują numery rachunków bankowych w formacie innym niż IBAN. Struktury logiczne plików są poprawne.

Żałuję tylko jednego, że nie wiem, jak sprawa toczy się po stronie administracji. Chętnie poznałbym od kuchni wpływ tego, czego dowiedzieli się od nas kontrolujący i Ci przedstawiający się jako analitycy 😊

Efekt kontroli

Kontrola zakończyła się po około 6 tygodniach. Nie stwierdzono żadnych uchybień. Po kolejnych 52 dniach, klient dostał zwrot VAT.