JPK_FA: Różnice groszowe w fakturach

Ponownie pytanie od czytelniczki. Dotyczy one zaokrągleń i różnic wynikających z tych zaokrągleń, jakie mogą się pojawić pomiędzy sumą wartości brutto z linii faktury a wartością brutto na poziomie nagłówka faktury.

Pytanie bardzo ważne, gdyż dotyczy praktycznie każdej firmy, która wystawia faktury wieloliniowe (tj. zawierające więcej niż jedną pozycję).  

Problem jaki może się pojawia to różnica pomiędzy kwotą VAT na liniach faktur, a kwotą VAT z nagłówka faktury wynikające z tego, że bardzo często systemy do fakturowania wyliczają VAT dwukrotnie, tj. raz na poziomie pozycji faktury (dodatkowo zaokrąglają ten VAT do pełnych groszy) oraz drugi raz na poziomie nagłówka faktury, ale od zsumowanej wartości netto (oczywiście per stawka). W efekcie kwota brutto sprzedaży na liniach może być inna niż kwota brutto całej faktury.

Przykład poniżej:

Wartość nettoStawkaWartość VATWartość brutto
Linia faktury 195,98 zł23%22,08 zł   118,06 zł
Linia faktury 2111,98 zł23%25,76 zł   137,74 zł
Linia faktury 333,00 zł23%7,59 zł     40,59 zł

Suma wartości brutto z linii to 296,39 zł.

Jednocześnie na poziomie nagłówka faktury, wartość brutto wyniesie: 296,38 zł. Jest to spowodowane tym, że kwota VAT liczona od sumy wartości netto jest mniejsza o 1 grosz od sum wartości VAT z pojedynczych linii.

Pytanie zatem, jak zareaguje JPK_FA. Czy pokazanie innych wartości (różniących się o zaokrąglenia w sekcjach nagłówka i pozycji będzie prawidłowe? Czy taki plik zostanie przyjęty i poprawnie zweryfikowany przez administracje podatkową?

Struktura JPK_FA, a właściwie jej postać pliku XML, to plik tekstowy i nie posiada żadnych wewnętrznych walidacji. W tym względzie JPK_FA nie zgłosi błędu i plik (o ile nie będzie posiadał innych błędów) będzie plikiem poprawnym pod kątem technicznym. Będzie też poprawny pod względem merytorycznym, gdyż praw matematyki oczywiście nie oszukamy i przy zaokrągleniach różnice groszowe mogą się pojawić.

Tym samym różnice groszowe nie będą powodować błędów technicznych.

Co innego oczywiście z kwestią interpretacji i testów po stronie organów podatkowych. Na tę chwilę jednak nie spotkałem się z kwestionowaniem odchyleń groszowych przez organy kontrolne – zdaje się, że prawa matematyki są również znane po stronie administracji skarbowej 😊