JPK_FA (3) z zaskoczenia

Zaledwie 4 miesiące utrzymała się wersja druga JPK_FA 😊

A Ministerstwo Finansów już wprowadziło aktualizację. Aktualizacja struktury związana jest z wprowadzeniem obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla towarów i usług z Załącznika 15 do ustawy o VAT.

Dodatkowo, wreszcie naprawiono kilka błędów z wersji 1 i 2.

A oto lista zmian:

  • Poprawiono walidację pól zawierających kody kraju dla numerów VAT kontrahentów – wreszcie można wykazywać transakcje sprzedaży do UE i poza UE i wskazywać numer VAT kontrahenta zagranicznego
  • Uporządkowano kwestię raportowania faktur wystawianych w walutach obcych – przeniesiono pole kod waluty na poziom faktury (było dotychczas w nagłówku) i wskazano, że fakturę zarówno na nagłówku, jak i liniach w JPK_FA raportuje się w walucie oryginalnej.
  • Dodano pola: P_14_1W, P_14_2W, P_14_3W i P_14_4W, w których należy wskazywać wartości VAT wyrażone w PLN, jeśli faktura została wystawiona w walucie innej niż PLN, a wykazano na niej VAT.
  • Dodano pole P_18A – należy w nim wskazać, czy na fakturze wskazano opis o objęciu płatności mechanizmem podzielonej płatności, czyli czy na fakturze są towaru lub usługi z Załącznika 15 do ustawy o VAT i czy faktura spełnia inne wymagania związane z MPP
  • Dodano pole P_22, czyli pole widmo z wersji 1 i 2, w którym należy wskazać, czy transakcja obejmuje wewnątrzwspólnotową dostawę nowych środków transportu.
  • Zmieniono wymagalność niektórych pól.
  • Usunięto węzeł stawki podatku
  • Usunięto rodzaj faktury „Pozostałe”
  • Zmieniono logiką ujmowania faktur zaliczkowych.