Niezgodność pomiędzy ewidencją a deklaracją – JPK_V7 Ci nie pomoże

Wiele osób dużo obiecywało sobie po wprowadzeniu JPK_V7 w kontekście likwidacji deklaracji VAT. W zeszłym roku MF szumnie ogłosiło, że wprowadzenie JPK_VDEK (tak wtedy je jeszcze nazywano) zlikwiduje w Polsce deklaracje VAT i życie będzie piękne i bezstresowe…

Później pokazano schemę nowego JPK i jak się okazało, to nie była prawda. Deklaracja VAT jest, tylko, że zintegrowano ją razem z JPK.

Ale jaką deklaracją? Panie Marcinie, przecież nie będzie już teraz żadnych deklaracji!

Jeszcze dziś spotykam się wielokrotnie ze zdziwieniem, kiedy mówię o wypełnianiu deklaracji, że będziemy to robić automatycznie na podstawie JPK, że to najlepszy sposób na to, aby zapewnić spójność pomiędzy JPK a deklaracją.

MF naprawdę zrobiło krecią robotę księgowym rozpowszechniając nieprecyzyjne komunikaty.

Ale, moim zdaniem, nie to jest najgorsze w tym wszystkim – edukując, da się bowiem wszystkim wytłumaczyć, że komunikaty MF, to zwykły marketing. Ja każde swoje szkolenie rozpoczynam od zdania – deklaracja VAT nie znika – zmienia tylko formę!

Problematyczne jest to, że narzędzie jakie stworzyło MF z natury nie wspiera użytkownika, a przecież mogłoby…. Nowa schema nie ma żadnych walidacji, nie ma kontroli, które z góry zapewniłyby spójność pomiędzy częścią JPK, w której wskazuje się transakcje (częścią ewidencyjną) a deklaracją.

W konsekwencji, podatnik, jeśli nie korzysta z programu, który coś takiego zagwarantuje, z góry narażony jest na błędy i różnice w kwotach wykazanych w JPK  i w deklaracji – w tym względzie nie zmieni się nic w stosunku do dzisiejszego problemu uzgadniania JPK z deklaracją! Wybierając zatem system, czy narzędzie do generowani JPK_V7, pamiętaj, aby miało tę funkcjonalność!!!

Wymóg zgodności deklaracji z JPK bowiem pozostaje, tylko będzie jeszcze trudniejszy do spełnienia z uwagi na większe skomplikowanie JPK!

Wyjątkiem od powyższej reguły jest oczywiście JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie… Patrząc na to rozwiązanie, mam wrażenie, że MF zrobiło do specjalnie. Miałem nadzieję, że wprowadzenie JPK_V7K będzie powrotem do klasycznego, kompletnego kwartalnego raportowania podatkowego, ale nie… To byłoby za proste.

Zamiast tego, MF kopiuje obecny, bardzo skomplikowany proces: w pierwszym i drugim miesiącu kwartału wysyłaj tylko część ewidencyjną JPK (czyli faktury sprzedaży i zakupów), a w trzecim miesiącu wyślij część ewidencyjną za trzeci miesiąc oraz deklarację z kwotami za pełne 3 miesiące!!!

Ciekawy jestem ile osób sobie odpuści i przejdzie na rozliczenia miesięczne w VAT?!