Jak prezentować korektę ruchu magazynowego w JPK_MAG?

Odpowiedź na to pytanie brzmi niestety… To zależy. Ale spokojnie, opcji nie ma dużo 😊

A zależy od tego, jak taka korekta ruchu prezentowana jest w Waszym systemie magazynowym.

JPK Magazyny bowiem powinno odzwierciedlać dokładnie obraz Waszego magazynu (lub magazynów) i prezentowanych w nim ruchów magazynowych z podziałem na cztery kategorie wymagane przez strukturę JPK. Ruch magazynowy wykazuje się zawsze w wartościach dodatnich (więcej na ten temat tutaj). Korektę do niego prezentuje się w taki sposób, w jaki prezentujecie ją w Waszym systemie, a możliwości są dwie:

  • poprzez zapis odwrotnego ruchu lub
  • poprzez zapis tego samego ruchu z przeciwnym znakiem.

Aby to zobrazować, posłużmy się przykładem.

  • Sprzedajemy towar z magazynu (w końcu, o to chodzi głównie w biznesie) i w systemie magazynowym powstaje dokument wydania towaru (zmniejszający saldo magazynu) – WZ.
  • Załóżmy, że klient zwraca towar (niestety – zdarza się).
  • W systemie magazynowym może powstać do tego przyjęcie towaru (zwiększający saldo magazynu) lub korekta dokumentu wydania neutralizująca pierwotne wydanie a w konsekwencji zwiększający saldo magazynu.

Jeśli zatem w systemie magazynowym powstaje ruch przyjęcia towaru, to powinniśmy w JPK Magazyny zaprezentować ruch PZ ze znakiem dodatnim.

Jeśli jednak, nasz system magazynowy dokona korekty uprzednio dokonanego wydania, to w JPK Magazyny powinniśmy zaprezentować ruch WZ ze znakiem ujemnym.

Zasada ta działa dla wszystkich rodzajów ruchów i ich korekt. Aby dobrze sporządzić JPK_MAG podążaj po prostu za tym, jak działa Twój system magazynowy 😊