GTU tylko dla sprzedaży, procedury sprzedażowe również dla części zakupów

JPK_V7 wprowadza trzy rodzaje nowych informacji, którymi należy oznaczać transakcje. Są to grupa towarowo-usługowa (tzw. GTU – o GTU piszemy szerzej tutaj), procedury oraz typy dokumentów.

O ile typy dokumentów są jednoznacznie przypisane do dokumentów sprzedaży i zakupów, o tyle z GTU oraz procedurami istnieje pewna grupa transakcji, dla których nie jest jasne ich prawidłowe zastosowanie. Mowa tu o transakcjach zakupu, dla których podatnik stosuje tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia, czyli WNT, import usług lub import towarów w procedurze uproszczonej zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Teoretycznie są to transakcje zakupu i powinny dotyczyć ich oznaczenia właściwe dla transakcji zakupów, czyli procedury (IMP i MPP) oraz typy dokumentów w postaci (VAT_RR, MK oraz WEW). Oczywiście, żadna z wymienionych transakcji nie będzie oznaczona żadnym z wymienionych typów dokumentów, ale już import towarów w procedurze uproszczonej zgodnie z art. 33a powinien posiadać oznaczenie IMP. Co jednak ze stroną VAT należnego? Te transakcje występują również w ewidencji sprzedaży i choć nie dotyczą one sprzedaży podatnika, to VAT należny na nich wykazywany wchodzi w sumę VAT należnego JPK i deklaracji. Czy zatem podatnik powinien oznaczać te transakcje tak samo jak sprzedaż? Czy powinien stosować oznaczenia dotyczące GTU, procedur i typów dokumentów po stronie sprzedaży?

Okazuje się, że częściowo tak!!!

Zacznijmy od GTU – tu MF w broszurze informacyjnej, jednoznacznie wskazuje, że nie. Transakcje takie, jak WNT, import usług, czy import towarów w procedurze art. 33a nie powinny być oznaczane GTU.

Co z procedurami? Tu sprawa już się komplikuje, bo okazuje się, że procedury z ewidencji sprzedaży mają zastosowanie (oczywiście nie wszystkie) również do transakcji zakupu wykazywanych w ewidencji sprzedaży.

Jedna procedura oczywiście na wprost dotyczy transakcji zakupu i to żadna transakcja sprzedaży nie będzie nią oznaczona, a jest nią TT_WNT, czyli wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.

A co z innymi. Wydaje się, że nie mają już zastosowania… I wynika to z ich opisu, ale…

MF wydaje się robić wyjątek w stosunku do procedury TP. Brak o tym oczywiście informacji w oficjalnej broszurze, ale już na stronie internetowej (https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#oznaczenia-dokumentow), MF wskazuje w odpowiedzi na pytanie nr 9, że oznaczenie TP należy stosować do transakcji importu towarów w procedurze art. 33a. Idąc dalej, możemy śmiało zakładać, że skoro TP ma być stosowane do importu towarów, to również będzie miało zastosowanie do importu usług i WNT!

Co ciekawe, definicja znacznika TP jest tak neutralna, że rzeczywiście może dotyczyć zarówno transakcji sprzedaży, jak i zakupów. Brak jest tam wskazania, którą ze stron ma być podatnik.

Reasumując – każde WNT, import usług lub import towarów w procedurze 33a od podmiotu powiązanego musi być oznaczane znacznikiem TP. Co ze sprzedażowymi typami dokumentów a transakcjami zakupu – te, podobnie, jak po stronie zakupowej nie dotyczą WNT, importu usług oraz importu towarów w procedurze 33a.