Procedura TP dla transakcji sprzedaży i zakupów objętych odwrotnym obciążeniem

Wśród oznaczeń tzw. procedur w części ewidencyjnej JPK_V7 po stronie sprzedaży, jest jedna, wyjątkowa procedura – TP. Czyli oznaczenie, które należy nadawać transakcjom sprzedaży dokonywanym na rzecz podmiotów powiązanych.

Co to są podmioty powiązane? W definicji oznaczenia TP znajdziemy odwołanie do art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, który to z kolei referuje to odpowiednich definicji znajdujących się w art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W skrócie, obowiązek zastosowania znacznika TP jest taki sam, jak obowiązek identyfikowania transakcji z podmiotami powiązanymi dla celów CIT, czy PIT, z tymże bez jakichkolwiek limitów dla  pojedynczej transakcji, wielkości obrotów, rodzajów transakcji itp. Każda sprzedaż do podmiotu, który zgodnie z przepisami o CIT i PIT jest podmiotem powiązanym powinna być oznaczona znacznikiem TP.

A co z zakupami?

Po stronie ewidencji zakupu nie ma znacznika TP. Stąd zwykłe transakcje zakupu wykazywane w ewidencji zakupu nie będą oznaczone znacznikiem TP.

Jednak, już transakcje dotyczące transakcje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), importu usług oraz importu towarów w procedurze uproszczonej zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, podlegają wykazywaniu nie tylko w ewidencji zakupu, ale również w ewidencji sprzedaży.

Zgodnie z odpowiedzią MF na pytanie nr 9 ((https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/#oznaczenia-dokumentow), transakcja importu towarów zgodnie z art. 33a, która podlega wykazaniu w ewidencji sprzedaży powinna być oznaczona znacznikiem TP, jeśli import dokonywany jest od podmiotu powiązanego.

MF nie wyjaśnia, co z WNT i importem usług, ale śmiało można założyć, że również powinny podlegać takim oznaczeniom.

W praktyce, oznacza to, że MF będzie miało informacje o transakcjach międzynarodowych (a przynajmniej ich większości) w zakresie ich zawierania z podmiotami powiązanymi.

Z jednej strony sprytnie, ale z drugiej widać brak komunikacji wewnątrz MF lub brak  wyobraźni / przewidywań po stronie urzędników wymyślających struktury. Ewidentnie nie patrzy się tu kompleksowo. Zgodnie z informacją w broszurze dotyczącej JPK_V7 (procedura w wersji z kwietnia 2020) na str. 20,

„Oznaczeń dostaw towarów i świadczenia usług nie należy stosować także do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług)”.

Według mnie to czyste marnotrawstwo.Wystarczyłoby tylko, aby i GTU było nadawane do tych transakcji i fiskus miałby jak na dłoni informacje o większości transferów za granicę do podmiotów powiązanych, w tym, w obszarze bardzo wrażliwym, jak usługi niematerialne objęte GTU_12.

A tak, MF mówi A, ale nie już B i zatrzymuje się w pół drogi… Czy zatem, jak jeden z drugim urzędnikiem odkryją straconą szansę, możemy się spodziewać zmian wymagań dla JPK_V7? Niewykluczone…