GTU_09 Najtrudniejsza GTU w JPK_V7 ever!

Określając kryteria selekcji towarów i usług pod JPK_V7, Ministerstwo Finansów kierowało się różnymi metodami – według tylko sobie znanej logiki.

Niektóre GTU są proste – wystarczy, że mamy odpowiednie (i poprawne) okodowanie towarów na magazynie kodami CN lub wystawiając faktury posługujemy się PKWiU.  Dodatkowo, prostota tych GTU polega na tym, że niezależnie, jak byśmy nie doszli do tych oznaczeń, to raz zastosowana metoda będzie działać do momentu, dopóki nie zmieni się definicja tej GTU (lub gdy u nas w przedsiębiorstwie się coś nie zmieni).

W przypadku GTU_09 wszystko się zmienia i zmiana wpisana jest w definicję tej GTU. Mianowicie oznaczeniu GTU_09 podlega „dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).”.

Cytowany przepis (art. 37av ust. 1) odnosi się do obowiązku raportowania do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wywozu poza terytorium kraju leków o tzw. ograniczonej dostępności. O tej ograniczoności decyduje w swoim obwieszczeniu Minister Zdrowia, który minimum raz na 2 miesiące publikuje listę leków i innych wyrobów medycznych, których dostępność na polskim rynku może być zagrożona.

Wracając zatem do GTU_09. Oznaczeniu podlega sprzedaż leków (niezależnie, czy krajowa, czy sprzedaż za granicę) towarów znajdujących się w rzeczonym obwieszczeniu. I niby sprawa prosta, ale obwieszczenie zmienia się i to często (zwłaszcza w dobie panującej pandemii COVID-19).

Przykładowo, od grudnia 2019 roku, to obwieszczenie zmieniało się 11 razy!! Tylko w marcu 2020 roku ukazały się 4 wersje obwieszczenia, a kolejne już na 1 kwietnia!!!

Dodatkowo, w obwieszczeniu tym nagle znalazły się nie tylko leki wysoko wyspecjalizowane (jak zazwyczaj), które ma w ofercie raptem kilka firm farmaceutycznych w Polsce, ale również leki generyczne, jak APAP, czy Ibuprofen, który kupimy w każdym kiosku, stancji benzynowej, czy sklepie osiedlowym.

W efekcie, jeśli JPK_V7 obowiązywało już w owym czasie, każda faktura, na której widniałby środek przeciwbólowy, musiałaby podlegać oznaczeniu GTU_09. A 2 miesiące później, te środki już nie znajdowały się w tym obwieszczeniu (i nie znajdują do dziś)… Kto jednak wie, jak będzie wyglądać kolejne obwieszczenie, skoro epidemia rozkręca się na dobre…

Co to oznacza dla wszystkich, którzy mają w swojej ofercie jakiekolwiek wyroby medyczne? Otóż nie znacie dnia ani godziny publikacji obwieszczenia, w którym znajdą się towary, którymi handlujecie i w konsekwencji nie macie pewności, czy przypadkiem nie popełnicie błędu w JPK_V7. Pamiętajcie również, że oznaczeniu podlega dostawa towarów znajdujących się w obwieszczeniu na dzień tej dostawy (decyduje data sprzedaży). Jeśli dostarczamy towar znajdujący się w obwieszczeniu, a od jutra wchodzi nowe obwieszczenie, w którym już towaru nie ma, to od jutra towar ten nie powinien podlegać już oznaczeniu…. Ciekawy jestem, kto w Ministerstwie się w tym połapie…?!

Jedyne lekarstwo na stosowanie GTU_09, to na bieżąco śledzenie pojawiających się obwieszczeń. Lista obwieszczeń oraz ich terminy obowiązywania (pojawienie się obwieszczenia odwołuje poprzednie) jest dostępna tutaj: http://dziennikmz.mz.gov.pl/compatible/KeywordsSearch/55

I na koniec dodatkowa uwaga…

Mylne, moim zdaniem, jest stanowisko wielu doradców twierdzących, że tylko wywóz tych towarów poza terytorium kraju podlega oznaczeniu GTU_09. Oznaczeniu podlega bowiem dostawa towarów (bez wskazania czy krajowa, czy zagraniczna) objętych obowiązkiem zgłoszenia bez względu, jaki jest warunek samego zgłoszenia. Także, jeśli dostarczacie towary znajdujące się aktualnie na liście z obwieszczenia, stosujcie oznaczenie GTU_09.