JPK_FA(4) – kolejna odsłona struktury na rok przed jej likwidacją

18 lutego 2022, Ministerstwo finansów opublikowało nową, czwartą już wersję Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur VAT. Struktura ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Oznacza to, że podatnik będzie zobligowany do przedstawienia danych w tym formacie, jeżeli żądanie takie wpłynie do niego po 1 kwietnia 2022 roku.

Niestety, Ministerstwo Finansów na wprost wskazuje, że struktura ta zastąpi strukturę JPK_FA(3), a więc będzie dotyczyć również faktur wystawianych w okresach przeszłych.

Zmiany, poza czysto technicznymi zmianami nagłówka pliku XML dostosowującymi wersję schemy oraz aktualizującymi słowniki (poprzednio stosowane pochodzą jeszcze z 2019 roku) dotyczą dosyć wąskiego grona podmiotów zobowiązanych do raportowania JPK_FA. Wprowadzone zmiany będą miały głównie wpływ na podmioty korzystające z możliwości rozliczania VAT w procedurach OSS i IOSS.

Poniżej najważniejsze zmiany struktury JPK_FA(4) w porównaniu do JPK_FA(3):

  • Dodano możliwość stosowania nr identyfikacyjnych dla celów OSS i IOSS;
  • Dodano nowy węzeł dla stawek VAT właściwych dla OSS i IOSS;
  • Na poziomie nagłówka dodano pole P_14_5, w którym należy wskazać wartość podatku w procedurze OSS i IOSS;
  • Na poziomie pozycji faktury dodano pole P_12_XII oraz odpowiednio P_12Z_XII (na poziomie węzła zamówienie) oznaczające stawkę podatku stosowaną w przypadku transakcji;
  • Zmieniono definicję pól kwotowych wskazując na wprost, że faktury korygujące powinny być prezentowane wyłącznie, jako różnica pomiędzy fakturą pierwotną a wartościami docelowymi;
  • Zdefiniowano sposób ujmowania korekt faktur zaliczkowych.

Podsumowując, zmiany mają raczej charakter kosmetyczny i porządkujący.  Nie powinny mieć wpływu na dziś stosowane mapowanie danych na potrzeby JPK_FA(3), ale na pewno nowa struktura będzie wymagała prac programistycznych, aby obecnie wykorzystywane rozwiązanie do generowania JPK tworzyło plik według nowej struktury.

Ewentualnie, jeśli nie macie transakcji związanych z OSS i IOSS, prostym rozwiązaniem będzie konwerter pomiędzy JPK_FA(3) do JPK_FA(4). My taki na pewno zbudujemy w ramach https://jpk-raportowanie.pl

Nasuwa się jednocześnie pytanie – czy ta nowa struktura w ogóle jest potrzebna? Ministerstwo Finansów już zapowiedziało, że w momencie wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur, JPK_FA nie będzie wymagane. Po co zatem wprowadzają te zmiany, skoro i tak za około rok struktura przestanie być używana?! To tylko niepotrzebne generowanie kosztów po stronie przedsiębiorców…