Jednolity Plik Kontrolny (JPK) nie jest rozwiązaniem nowym i na świecie funkcjonuje już od kilku lat. Obecnie, JPK jest wdrażany w Polsce i proces ten powinny śledzić uważnie miliony przedsiębiorców (w tym mikro-przedsiębiorców) w kraju, gdyż sposób, w jaki JPK będzie w Polsce funkcjonował, może odmienić nasze życie.

Czy je ułatwi, czy wręcz przeciwnie, to okaże się w przeciągu kolejnych 2-3 lat. Ale zacznijmy od początku…

Koncepcja JPK została wymyślona w OECD, gdzie stwierdzono, że skoro dane i tak są w formie elektronicznej, to dlaczego kontrole realizowane w obszarze podatków są wciąż w przeważającej ilości realizowane manualnie? I tak, narodziła się pomysł, aby kontrole prowadzić elektronicznie i przerzucić ciężar prac kontrolnych na automaty szukające nieprawidłowości w danych, powtarzających się schematów, czy transakcji z podejrzanymi podmiotami. VAT stał się pierwszym i kluczowym podatkiem objętym kontrolą z wykorzystaniem JPK .

Pomysł OECD został zaakceptowany i kilka Państw przystąpiło do wdrożenia JPK. Na dzień dzisiejszy, JPK lub rozwiązania zbliżone do JPK zasadą działania, ma już większość Państw europejskich. Wyniki zastosowania JPK okazały się bardzo pozytywne, stąd coraz więcej Państw decyduje się na wdrożenie JPK.

W Polsce, JPK składać się będzie z 7 struktur (to liczba na dziś), ale nie wiadomo, co mogą przynieść kolejne tygodnie. /miesiące Tak naprawdę podejrzewam, że nawet Ministerstwo Finansów tego nie wie… Na dzień dzisiejszy, w opliku.pl będę komentował i opisywał tylko 5 z nich: Księgi rachunkowe, Faktury VAT, Ewidencja VAT, Magazyny oraz Wyciągi bankowe. A to dlatego, iż to one dotyczą pierwszej grupy podatników – tzw. dużych przedsiębiorców, którzy będą musieli już za 4 tygodnie raportować jedną ze struktur.

Z czasem ta strona będzie rozbudowywana o kolejne sekcje i kolejne struktury, tak aby była ona aktualna nie tylko dziś, ale jeszcze przez długi czas. A może się okazać, że JPK będzie się zmieniał bardzo długo, tak jak to się dzieje w krajach już z niego korzystających.

Na świecie JPK funkcjonuje w dwóch modelach  – obligatoryjnym i na żądanie. W Polsce przyjęto model mieszany, tj. struktura Ewidencja VAT przesyłana będzie obligatoryjnie, raz w miesiącu, natomiast pozostałe struktury mają być przekazywane na żądanie organów kontrolnych, w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego.

Choć pomysł samego JPK wydaje się być bardzo prosty, to diabeł, jak zwykle tkwi w szczegółach. Po uczestniczeniu w kilkudziesięciu wdrożeniach JPK widzę, gdzie są słabości wybranych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań oraz co w związku z tym trzeba zrobić, aby nasz JPK był w porządku.

Na kolejnych stronach znajdziecie, informacje niezbędne do wdrożenia JPK.

A jeśli mielibyście pytania, po prostu posłużcie się formularzem, a ja postaram się umieścić odpowiedź na te pytania na blogu.