Testy JPK

Celem wprowadzenia w Polsce Jednolitego Pliku Kontrolnego jest przede wszystkim możliwość przeprowadzania przez organy podatkowe zdalnych kontroli na danych podatnika. W zamierzeniu, zdalne kontrole mają oszczędzić czas i środki zarówno po stronie podatnika, jak i organu kontrolującego.

Aby ten cel osiągnąć, Ministerstwo Finansów będzie musiało zbudować cały szereg testów, które pozwolą wnioskować na podstawie danych zawartych w strukturach.  Jak łatwo się przekonać, struktury JPK, to swoistego rodzaju „system naczyń połączonych”. Przy założeniu kompletności i dobrej jakości danych, można wędrować pomiędzy strukturami i weryfikować takie zagadnienia jak:

  • zgodność z ustawą o rachunkowości,
  • poprawność zastosowanego traktowania podatkowego,
  • ceny zastosowane w transakcjach z podmiotami powiązanymi i podmiotami trzecimi.

Już wkrótce, na blogu znajdziecie przykładowe opisy testów, jakimi władze skarbowe mogą się posłużyć, aby skontrolować poprawność Waszych rozliczeń podatkowych.