Faktury VAT

Struktura Faktury VAT w założeniu ma prezentować informacje o wszystkich dokumentach będących fakturami VAT. 

W konsekwencji, raportowaniu w ramach tej struktury powinny być uwzględnione takie dokumenty, jak:

  • Faktury VAT,
  • Faktury korygujące VAT,
  • Faktury uproszczone,
  • Faktury zaliczkowe,
  • Faktury rozliczeniowe.

W strukturze tej nie powinny być raportowane:

  • Paragony fiskalne;
  • Rachunki uproszczone;
  • Faktury z zagranicznym VAT (wystawiane pod inną juryzdykcją podatkową).

UWAGA: JPK_FA dotyczy tylko faktur sprzedaży. W ramach tej struktury nie raportujemy faktur zakupu.

Początkowo było wiele kontrowersji, czy również ujmować w niej faktury zakupu. Z resztą na to wskazywały pierwsze wypowiedzi urzędników Ministerstwa Finansów. Jak się okazało – nietrafione i wprowadzające tylko niepotrzebne zamieszanie. Już bowiem sama konstrukcja tej struktury, jak choćby unikalny klucz oparty o numer faktury wykluczała możliwość wykazywania w niej faktur zakupu. Przecież wielu wystawców ma analogiczne metody numeracji faktur.

Struktura ta stała się z resztą obiektem wielu żartów – jest to bowiem struktura, która zawierała chyba więcej błędów niż treści. Począwszy od szablonu nr NIP, który uniemożliwiał wpisywanie NIP innych niż polskie, czy niewystarczającą liczbę stawek VAT, brakujące pola, pomijającą takie zagadnienia, jak faktury walutowe, gdzie chyba samo Ministerstwo Finansów nie wiedziało, czego oczekuje w tej kwestii od podatnika.

W efekcie, po JPK_FA staworzono JPK_FA(2) oraz JPK_FA(3). A teraz słyszy się pogłoski o likwidacji tej struktury i stworzeniu Centralnego Rejestru Faktur.