Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

Ewidencja VAT, a właściwie Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT (bo tak oficjalnie MF nazwało ten plik) to struktura JPK, którą przyjdzie wszystkim podatnikom przedkładać obowiązkowo oraz stosunkowo najszybciej.

Informacje o tym, kiedy i kto będzie zobligowany do przedkładania Ewidencji VAT znajdziesz tutaj.

Jednocześnie jest to jedna z najprostszych struktur i raczej intuicyjnych w odniesieniu do zakresu wymaganych w niej danych. W zamyśle ma ona zawierać dane z rejestrów VAT podatnika prezentując dane, które uwzględniane są w deklaracjach VAT. W uproszczeniu można powiedzieć, że to nic innego, jak rejestry VAT, tylko przedstawione w formacie xml i zawierające nieco więcej informacji, niż przywykliśmy, w przypadku zwykłego rejestru.

Zgodnie z wymaganiami MF, struktura Ewidencja VAT ma uzgadniać się z deklaracją VAT – oznacza to ni mniej ni więcej, tylko, że struktura ta powinna zawierać dokładnie te same dane, które już na poziomie sumarycznym wykazywane są w deklaracji VAT. Oznacza to również, że przygotowanie deklaracji VAT powinno być powiązane z procesem przygotowania JPK Ewidencja VAT. W przeciwnym przypadku możemy się narazić na rozbieżności pomiędzy deklaracją w JPK.

Tym samym w zakres danych prezentowanych w tej strukturze powinny wchodzić zarówno:

  • faktury VAT (te wystawiane przez podatnika, jak i otrzymywane),
  • paragony lub raporty z kas fiskalnych (dokumentujące sprzedaż do osób fizycznych),
  • dokumenty typu polecenia księgowania (przy pomocy których księgowany jest np. VAT należny od wydań),
  • noty odsetkowe (dokumentujące naliczanie odsetek), a także
  • wszelkie inne rodzaje dokumentów mające wpływ na rozliczenia VAT.

Struktura ta powinna być przesyłana do MF w terminach zbieżnych z terminami na złożenie deklaracji podatkowej. Podatnicy składający kwartalne deklaracje VAT (do końca 2016 roku będzie to możliwe), powinni prezentować w strukturze transakcje, które umieściliby w kalkulacji VAT, gdyby takową prowadzili z częstotliwością miesięczną.

Już dziś pojawiają się pytania, a co w przypadku, jeśli złożę korektę deklaracji podatku VAT? Czy mam korygować JPK? Przepisy tego nie definiują, ale same struktury umożliwiają składanie ich korekt.

Biorąc pod uwagę jednak cel, dla jakiego MF chce abyśmy prezentowali JPK Ewidencja VAT – czyli wgląd w transakcje, które wykazaliśmy w deklaracji, logicznym wydaje się, że jeśli liczby w deklaracji ulegają zmianie, powinniśmy wysłać aktualizację (korektę) pliku – w ten sposób, deklaracja zawsze uzgadniać się będzie z plikiem.

Jednocześnie, jeśli MF będzie wykonywało jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy deklaracją a JPK (na dziś dzień możemy się tego tylko domyślać, ale gdyby tego nie robiło, byłoby to po prostu marnotrawstwo), nasza deklaracja i plik zawsze będą się „świecić na zielono”.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych danych w tej strukturze znajdziesz w sekcji Blog.