Magazyny

[Struktura Magazyny, w założeniu, powinna prezentować dane dotyczące ruchów magazynowych we wszystkich magazynach znajdujących się w przedsiębiorstwie podatnika. Podatnik będzie zobligowany do przekazanie pliku dla każdego magazynu z osobna.

Dane w tej strukturze prezentowane są na wysokim poziomie szczegółowości, do poziomu pojedynczego materiału / towaru wraz ze wskazaniem takich danych, jak ilości czy wartość.

W ramach struktury, MF wyróżnił cztery rodzaje dokumentów magazynowych:

  • Dokumenty PZ – przyjęcia z zewnątrz
  • Dokumenty WZ – wydania na zewnątrz
  • Dokumenty RW – rozchody wewnętrzne
  • Dokumenty MM – przesunięcia międzymagazynowe

W konsekwencji, aby poprawnie wypełnić przedmiotową strukturę, podatnik będzie zmuszony do odpowiedniego zmapowania ruchów magazynowych występujących w jego systemie do rodzajów dokumentów wskazanych przez MF.

Choć zakres danych znajdujących się w strukturze jest dość szeroki (o szczegółach przeczytasz tutaj), to dla większości systemów magazynowych lub systemów klasy ERP nie powinien on stanowić dużego problemu.

Kwestią trudną może natomiast okazać się ilość danych, które  w strukturze tej będą podlegać przetwarzaniu. Nawet w średniej wielkości przedsiębiorstwie produkcyjnym czy handlowym, jeśli zejdziemy do poziomu przysłowiowej „śrubki”, okaże się, że w skali miesiąca będziemy mieli do czynienia z milionami rekordów.