Wyciągi bankowe

Struktura Wyciągi bankowe zawiera informacje o wszystkich ruchach na rachunkach bankowych należących do podatnika.

Wszystkich rachunkach, oznacza to zarówno rachunki krajowe, jak i zagraniczne, z których podatnik dokonuje operacji. Bez znaczenia jest tu fakt, czy danych rachunek został zgłoszony przez podatnika do urzędu skarbowego czy nie (a warto nadmienić, że do takiej czynności podatnik jest zobligowany).

Technicznie, struktura powinna być generowana oddzielnie dla każdego rachunku bankowego (oddzielnie dla każdego nr IBAN rachunku) za okresy wskazane w żądaniu organu kontrolnego. Zakres informacji ujęty w tej strukturze jest zbieżny z danymi, które dostajemy na wyciągach bankowych z naszych banków (czy to w formacie tradycyjnym, czy formacie MT-940). Szczegóły dotyczące pól zawartych w tej strukturze znajdziecie tutaj.

Choć sama struktura jest dość prosta i nie budzi wielu trudności interpretacyjnych, to kontrowersyjny pozostaje jeden fakt – czy w JPK prezentować dane dotyczące rachunku bankowego, przeważnie prowadzonego w postaci sub-konta do rachunku głównego? Poszukaj odpowiedzi na to pytanie w sekcji Blog.

Dodatkowo, wciąż toczy się dyskusja – kto tak naprawdę powinien tę strukturę udostępniać. Czy banki będące właścicielem danych zawartych w wyciągu bankowym – to z ich systemów informatycznych dane na wyciągach pochodzą, czy podatnik, który choć jest właścicielem rachunku bankowego, to jednak jest tylko odbiorcą tych danych. MF milczy w tym zakresie. Próbę rozstrzygnięcia tej kwestii znajdziecie wkrótce w sekcji Blog.

Warto przy tym wspomnieć, że już część banków oferuje swoim klientom możliwość ściągnięcia wyciągu bankowego właśnie w formacie JPK. Godne pochwalenia.