Kalendarium JPK – ważne daty dla dużego przedsiębiorcy

Grupa dużych przedsiębiorców jako pierwsza będzie podlegać obowiązkowi JPK. Ale i dla tej grupy, terminy obowiązków są rozłożone w czasie.

1 lipca 2016 r. – data, od której podlegają obowiązkowi JPK duzi przedsiębiorcy.

25 sierpnia 2016 r. – termin na przesłanie obowiązkowej struktury JPK – Ewidencji VAT.

26 sierpnia 2016 r. – teoretyczny pierwszy dzień, w którym organ kontrolny może zażądać przedstawienia struktur JPK, jeśli rozliczasz VAT miesięcznie.

26 października 2016 r. – teoretyczny pierwszy dzień, w którym organ kontrolny może zażądać przedstawienia struktur JPK, jeśli rozliczasz VAT kwartalnie.

1 stycznia 2017 r. – zniesienie możliwości rozliczania VAT oraz składania deklaracji VAT w okresach kwartalnych

2017… – prawdopodobny termin pojawienia się nowych struktur VAT, które mogą dotyczyć także i Ciebie: Struktura Paragony, Struktura Akcyzowa, Struktura Celna, Struktura dotycząca Środków Trwałych.

2017… – prawdopodobne pierwsze zmiany do struktur JPK opublikowanych w 2016 roku.