ZMIANY DO JPK_V7 JUŻ PO 6 MIESIĄCACH

Niedawno ukazał się na stronach RCL projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie zmian do Rozporządzenia regulującego zakres danych w Ewidencji VAT (potocznie zwanej JPK). Swoją drogą, czy MF nie może po prostu wypuścić nowego pełnego rozporządzenia, tylko tworzy Rozporządzenie zmieniające inne Rozporządzenie?

W każdym razie, nie minęło 6 miesięcy od rozpoczęcia funkcjonowania JPK, a MF już zaczyna wprowadzać zmiany do danych prezentowanych co miesiąc przez polskich podatników. Tak naprawdę, 6 miesięcy minęło od startu obowiązywania JPK (w październiku zeszłego roku), ale samo rozporządzenie (w pierwotnym brzmieniu) jest równo o rok starsze, bo jest datowane na 15 października 2019 roku. Ciekawe, że przez rok nie dopatrzyli się problemów, tylko teraz, gdy wszyscy ułożyli sobie procesy raportowe JPK i wypracowali metody stosowania oznaczeń do JPK, wprowadzane są zmiany wymagające przynajmniej zastanowienia się nad tym, jak raportujemy. Zmiany bowiem są różnego kalibru i praktycznie dotknął każdego raportującego.

Wprowadzone nowe regulacje można podzielić na 4 kategorie:

  • Doprecyzowania – to akurat zmiana bardzo potrzebna i wyprostuje wiele wątpliwości, które były spowodowane nieprecyzyjnymi sformułowaniami zawartymi w pierwotnej treści rozporządzenia
  • Ułatwienia – tych jest niezwykle mało, ale dobre i to
  • Ułatwienia, ale nie dla podatnika, a dla administracji skarbowej – pisząc wprost, znowu MF gra pod siebie za nic mając to, co będzie musiał robić podatnik, aby te wymagania spełnić.
  • Dostosowania do zmian w prawie, które weszły w tzw. międzyczasie, tj. do pakietu SLIM VAT (swoją drogę w znacznej części bubla, ale nie o tym jest ten blog).

Do pierwszej grupy zmian należy zaliczyć wszystkie nowe definicje GTU i dookreślenie, co tak naprawdę autor miał na myśli (ciekawe czy wspomagał się towarami objętymi GTU_01), pisząc pierwotne rozporządzenie. Tak więc, MF wreszcie dookreślił, że napoje alkoholowe nie obejmują np. płynu do chłodnic, czy perfum (GTU_01), że w ramach GTU_09 raportowane są jedynie towary przemieszczane za granicę (produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego), czy wskazał konkretne rodzaje usług (według PKWiU), co do których ma być zastosowane oznaczenie GTU_12.

Takich dookreśleń brakowało. Także tę zmianę oceniam zdecydowanie na PLUS – późno, ale była potrzebna.

Ułatwień jest mało, ale są, a dotyczą możliwości oznaczania MPP również transakcji, co do których podatnik stosuje wolontaryjne MPP.

Są też komplikacje. Mam wrażenie, że MF nigdy nie robi nic w stosunku do podatnika i nawet, jak stara się coś ułatwić, to i tak coś musi utrudnić dla równowagi, żeby za łatwo nie było 😊 W tym pakiecie zmian pojawia się limit 15 tys. zł na oznaczenie TP. Ale ponownie, jak kiedyś przy MPP, limit nie odnosi się do faktury, która jest wykazywana w JPK, a do transakcji… I znowu bądź tu podatniku mądry, szukaj umów i zamówień i sprawdzaj, czy aby cała umowa przekraczała 15 tys. zł, czy nie. I mowa tu o wartości brutto płatności (całej należności), a nie netto, tak jak skonstruowane są umowy… Bubel.

Wreszcie do czwartej kategorii należy zmiana dotycząca raportowania faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania po stronie zakupów, czyli kontrowersyjny zapis z pakietu SLIM VAT. Mianowicie, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w pakiecie SLIM VAT korekty VAT naliczonego od faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania można dokonać nawet przed otrzymaniem tej faktury korygującej. W JPK dopuszczono zatem możliwość wykazania takiego obniżenia VAT naliczonego na podstawie dokumentu WEW…. Tak naprawdę, to nie rozumiem, po co MF ograniczyło się tylko do faktur korygujących? Przecież mogliby napisać, podatniku, zawsze dokumentem WEW możesz obniżyć sobie VAT naliczony. To tylko Twoje prawo, więc obniżaj kiedy chcesz i na jakie kwoty chcesz! 😊