Czy Excel to program komputerowy?

Kolejne zapytanie od czytelniczki. Czy ewidencja VAT prowadzona w Excelu to nadal ewidencja prowadzona przy pomocy programu komputerowego i jak ma się to do zmian w sposobie prowadzenia ewidencji VAT po styczniu 2018 roku?

Mianowicie od 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z art. 109 ustęp 8a ustawy o VAT, ewidencja VAT będzie musiała być prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. Oznacza to, że nie będzie już furtki do uniknięcia obowiązku raportowania JPK (przynajmniej w zakresie Ewidencji VAT) powołując się na fakt, że nie prowadzimy ewidencji w formie elektronicznej, tylko np. na kartce /  w zeszycie / w pamięci 🙂

A co z Excelem  – najpopularniejszym narzędziem wykorzystywanym obecnie przez księgowych do różnych celów, nie tylko do prowadzenia Ewidencji VAT. Czy Excel jest programem komputerowym i jest narzędziem elektronicznym, tzn. czy po 1 stycznia 2018 będzie można prowadzić ewidencję VAT w Excelu?

A co wiemy w tym temacie?

Po pierwsze… Excel jest programem komputerowym – to fakt. Każdy kto go używał może to łatwo stwierdzić i Minister Finansów chyba raczej temu nie zaprzeczy,  Z resztą, gdyby próbował chyba miałby na pieńku z Billem Gates’em 🙂

Po drugie…  nie ma przepisów, jak np. w przypadku ustawy o rachunkowości regulującej prowadzenie ksiąg za pomocą programów komputerowych, które definiowałyby funkcjonalności programu komputerowego używanego dla prowadzenia ewidencji VAT.

Po trzecie… Już dziś MF dopuszcza możliwość prowadzenia ewidencji VAT lub jej części w postaci plików xls. Wskazują na to odpowiedzi MF na pytania podatników – choćby odpowiedź na pytanie 4 i pytanie 5 w trzeciej części odpowiedzi z dnia 28 lipca br.

W rezultacie, Excel już dziś jest uznawany za program komputerowy, w którym prowadzi się Ewidencję VAT w sposób elektroniczny, więc w przyszłości zapewne też tak będzie. No chyba, że MF np. wprowadzi certyfikowane oprogramowanie do prowadzenia ewidencji VAT.

Reasumując – po 1 stycznia 2018 roku, Ewidencja VAT będzie najprawdopodobniej mogła być prowadzona w Excelu i z niej przekształcana do postaci JPK.