Pierwsza kontrola z wykorzystanie JPK 1/3

Trochę milczałem tu na blogu przez ostatnie tygodnie, a to m.in. dlatego, że byłem bardzo mocno zaangażowany w pierwszą kontrolę z wykorzystaniem plików JPK, jaką miałem przyjemność wspierać. Piszę przyjemność, bo sporo się przy tej kontroli nauczyliśmy wszyscy – zarówno ja, jak i mój klient, ale najbardziej chyba sami kontrolujący, dla których to też była pierwsza kontrola z wykorzystaniem JPK.

Oczywiście dla klienta było to najmniej przyjemne doświadczenie, ale ktoś przecież musiał być pierwszy 😊 Z tego co wiem, to była jedna z pierwszych kontroli tego typu w Polsce (info potwierdzone u inspektora prowadzącego postępowanie), więc naprawdę cieszę się, że mogłem w niej uczestniczyć i że mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami.

Cel kontroli i wezwanie

Kontrola została wszczęta z uwagi na zwrot VAT. Normalna w sumie sprawa, bez specjalnych rewelacji, stąd nie będę się o tym rozpisywał.

Niestandardowe było jednak wezwanie, gdyż oprócz zwykłego dokumentu, w którym urząd rząda przedstawienia określonych rodzajów dokumentów za określone okresy, pojawiła się druga, odrębna kartka, na której wzywano klienta do przedstawienia struktur logicznych JPK.

Urząd wzywał do przedłożenia kontrolującym w terminie 7 dni plików za 3 miesiące (miesiąc kontrolowane oraz miesiąc poprzedzający i następny) w zakresie:

  • Faktur sprzedaży (JPK_FA)
  • Magazynu (JPK_MAG)
  • Wyciągów bankowych (JPK_WB)

W wezwaniu nie było żadnych innych informacji, poza tym, aby przedstawić pliki na płycie CD / DVD (bez blueray) lub na zewnętrznym nośniku danych (czytaj pendrive, lud dysk zewnętrzny).

Przygotowanie klienta

U klienta osobiście miałem przyjemność wdrażać JPK we wszystkich obszarach (oprócz banków), stąd mieliśmy temat opanowany.

Na etapie wdrożenia zadbaliśmy o tzw. Politykę JPK, gdzie spisane zostało wszystko co istotne w zakresie doboru danych, braków w danych, przyjętych uproszczeń, spraw nierozwiązanych oraz przygotowany tzw. „defense file” na okoliczność składania wyjaśnień, co do przyjętej metodologii tworzenie JPK, gdyby takowe były potrzebne. Na ten raz w każdym bądź razie się nie przydał 😊

Klient co prawda nie odkładał plików JPK na bieżąco, jak to było założone w Polityce JPK, ale dotworzenie plików JPK za brakujące 8 miesięcy (przy okazji dorobiliśmy historię) zajęło nam 3 dni.

Liczyliśmy na banki, że nam pomogą w kwestii JPK_WB, ale 2 z nich nie stanęły na wysokości zadania, choć wcześniej deklarowały, że odpłatnie taką usługę świadczą. W konsekwencji, JPK_WB dla brakujących rachunków bankowych (w tym dwóch zagranicznych) stworzyliśmy sami w jeden dzień.

Wszystkie przekazywane pliki przetestowaliśmy przed przekazaniem i uzgodniliśmy z księgami i systemem magazynowym.

Materiały na płycie DVD przekazaliśmy w terminie i do kontroli podeszliśmy pewnie.

Ciąg dalszy nastąpi…