Ewidencja VAT od środka (część 2)

A teraz sekcja sprzedaży…

Część xml’a dotycząca sprzedaży składa się z dwóch elementów: tzw. wierszy sprzedaży i sum kontrolnych.

Jak widać na powyższym przykładzie, każda transakcja, która wchodzi do rejestru VAT i której kwoty wykazujemy w deklaracji VAT za dany okres, powinna znaleźć odzwierciedlenie w JPK jako oddzielny rekord. Nie ważne, czy jest to faktura VAT, paragon (lub ich zbiór), czy zwykły dokument polecenia księgowania – w każdym przypadku musi znaleźć się on w strukturze, tak aby kwoty z deklaracji uzgodniły się do JPK. Struktura skonstruowana jest w ten sposób, że kwoty z dokumentu (netto i VAT lub tylko netto) wpisujemy w konkretne pole oznaczone numerem identycznym, jak numer w deklaracji VAT. W przykładzie powyżej, pola K_17 i K_18 odpowiadają wierszowi w deklaracji VAT, w którym wykazuje się sprzedaż krajową ze stawką 8%. Jeśli na dokumencie sprzedaży widnieją więcej niż jedna stawka, dokument wykazuje się tyle razy w strukturze, ile jest na nim stawek

Sekcja sum kontrolnych prezentuje liczbę pozycji w strukturze oraz kwotę VAT należnego, który wynika z rekordów zawartych w strukturze.

Pamiętaj, jeśli sprzedajesz w walucie obcej, ta struktura prezentuje dane w złotych polskich. Tym samym wszystkie jej dane powinieneś wykazać po przeliczeniu na złote polskie.