Ewidencja VAT od środka (część 3)

I sekcja ostatnia – zakupy w Ewidencji VAT.

W tej części pliku powinniśmy wykazać wszystkie transakcje zakupowe, z których odliczyliśmy VAT w danej deklaracji podatkowej.

Kilka zasad związanych z wykazywaniem zakupów w Ewidencji VAT:

  • wykazujemy przede wszystkim faktury, z których dokonaliśmy odliczenia VAT;
  • jeśli rozliczamy VAT współczynnikiem, wykazujemy VAT, który odliczyliśmy (nie cały VAT z faktury);
  • dla faktur z 50% odliczeniem VAT, prezentujemy kwotę netto od całości faktury, a VAT tylko w wysokości, w jakiej go odliczyliśmy;
  • faktury zakupowe dzielisz według kryterium związanych z zakupami inwestycyjnymi lub pozostałymi, nie według stawek;
  • pole „data wpływu faktury” nie jest obowiązkowe, więc nie musimy go wypełniać.