duży przedsiębiorca

Kalendarium JPK – ważne daty dla dużego przedsiębiorcy

Grupa dużych przedsiębiorców jako pierwsza będzie podlegać obowiązkowi JPK. Ale i dla tej grupy, terminy obowiązków są rozłożone w czasie. 1 lipca 2016 r. - data, od której podlegają obowiązkowi JPK duzi przedsiębiorcy. 25 sierpnia 2016 r. - termin na przesłanie obowiązkowej struktury JPK - Ewidencji

Kim jest duży przedsiębiorca

Trzeba przyznać, że oparcie porządku wprowadzenia JPK na kategoriach przedsiębiorców wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadziło sporo zamieszania i w pewnym momencie, chyba nawet Ministerstwo Finansów nie wiedziało, kto jest tzw. dużym przedsiębiorcą.