struktury JPK

Będzie interfejs MF do wysyłania JPK

Ministerstwo Finansów poinformowało, że udostępni podatnikom narzędzie (aplikację) umożliwiające wysyłanie JPK. Ministerstwo Finansów informuje, że udostępni aplikację kliencką do wysyłania plików JPK (xml) zgodnie z wymogami MF opisanymi w specyfikacji. Będzie też możliwość importu danych do aplikacji z pliku csv w zdefiniowanym formacie zgodnym ze schematem dla JPK. Szczegółowe informacje znajdą się w instrukcjach do

Czytaj

Ile struktur Ewidencji VAT

Im bliżej do terminu wysyłki struktury Ewidencji VAT (to już za 23 dni), tym częściej pojawiające się pytanie. Czy mogę przesłać do Ministerstwa Finansów więcej niż jedną strukturę? Wiele firm ma więcej niż jeden rejestr VAT, bo prowadzi sprzedaż poprzez więcej niż jeden kanał i ma wiele systemów sprzedażowych, w których VAT jest ewidencjonowany, czy

Czytaj

Jednak to Twój bank powinien udostępnić JPK

W opublikowanych dziś odpowiedziach MF na pytania podatników (patrz tutaj), Ministerstwo wskazało, że: “Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego – dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą

Czytaj

Budowa struktury JPK

Struktury JPK, to nic innego, jak pliki umożliwiające przechowywanie danych w odpowiedniej uporządkowanej formie. Struktury zbudowane są według jednego wzorca, który przewija się przez wszystkie pliki i różnić się on może jedynie liczbą poszczególnych sekcji. Zasada jednak jest zawsze taka sama. Każda struktura bowiem składa się z 4 podstawowych sekcji: Nagłówka Danych Podmiotu Danych merytorycznych

Czytaj