Jednak to Twój bank powinien udostępnić JPK

W opublikowanych dziś odpowiedziach MF na pytania podatników (patrz tutaj), Ministerstwo wskazało, że: „Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego – dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce